Informacije i pravila vezana za finale takmičenja SCC2023

 

 1. The final stage of the competition is conducted between formed teams whose members have passed the qualification stage of the competition.
 2. Participation in the competition is limited to personal presence at the location of the competition in the SKIP center.
 3. Online participation ie. remote access outside the competition site is not allowed (access addresses are followed), except in situations where the Organizing Committee approves it
 4. Platforma za takmičenje je HackTheBox CTF –https://ctf.hackthebox.com/event/details/serbian-cybersecurity-challenge-2023-final-986
 5. Početak finala takmičenja je 17. maja u 10:00
 6. Završetak finala takmičenja je 17. maja u 19:00
 7. Zabranjeno je korišćenje pomoći od strane trećih lica kao i bilo koja saradnja između timova. Kršenje ovog pravila će biti sankcionisano isključenjem sa takmičenja.
 8. Strogo je zabranjeno deljenje i/ili objavljivanje celih ili delimičnih rešenja zadataka koji su sastavni deo takmičenja – ni tokom, ni nakon takmičenja, jer bi se u tom slučaju pored ugrožavanja fer-pleja i integriteta takmičenja, ugrozila i intelektualna svojina vlasnika i operatera platforme HackTheBox. Kršenje ovog pravila će biti sankcionisano isključenjem sa takmičenja i može da implicira i ličnu zakonsku odgovornost !!!
 9. No security testing, DoS/DDoS attack and "hacking" allowed
 10. Brute-force attempts to set flags are not allowed
 11. The Organizing Committee reserves the right to "freeze" the Scoreboard before the end of the competition, so that the final results are unknown before the official announcement
 12. The official results will be published by the Organizing Committee, the scoreboard situation does not necessarily reflect the final and official results
 13. Takmičari treba da poštuju instrukcije i smernice organizatora takmičenja.
 14. Takmičari treba da poštuju svu relevantnu zakonsku regulativu Republike Srbije.
 15. Organizatori takmičenja neće pružati nikakav vid pomoći vezano za rešavanje zadataka.
 16. U slučaju tehničkih problema sa platformom potrebno je direktno kontaktirati HackTheBox podršku preko platforme
 17. The communication channel during the competition is exclusively the CyberHero Discord server